Image
Data dodania 2 lis 2022 - 17:14

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Suwałkach, informują, że XXVII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu odbędą się w Suwałkach w dniach 27 -29 stycznia 2023 roku

Prosimy o zgłoszenie z Inspektorii zespołów do dnia 10 grudnia 2022 r. (piłka nożna – dziewcząt i chłopców) na adres biuro@salos.suwalki.pl  z podaniem Stowarzyszenia, adresu, kategorii wiekowej zespołu i płci zawodników.

Bardzo prosimy o potwierdzenie zgłoszenia zespołów ze Stowarzyszeń lokalnych do 17 grudnia 2022 roku. Następnie wypełnienie formularza zgłoszeniowego wzór nr 1. Natomiast zgłoszenie ostateczne ze Stowarzyszeń Lokalnych zespołów sportowych do 30 grudnia 2022 roku proszę wysłać na adres: biuro@salos.suwalki.pl . 

Zgłoszenia wstępne:

Kategoria: 

  • A: rocznik 2006 - 2007

  • B: rocznik 2008 - 2009

  • C: rocznik 2010 – 2011

  • D: rocznik 2012 i młodsi

Zgłoszenie skorzystania z noclegu prosimy najpóźniej zgłosić do 30 grudnia 2022 r.

Opłata za uczestnika wynosi 200 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto SALOS RP :

Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej
PKO BP SA XV O/W-wa nr bankowy 55 1020 1156 0000 7402 0077 1923
w tytule przelewu: XXVII OIMSF

Terminy wpłat:

  • do 05.01.2023 – zgłoszenia drużyn z 50% wpłatą kosztów

  • do 15.01.2023 – zgłoszenia imienne wraz z wpłatą pozostałych 50% kosztów

Weryfikacja zgłoszonych drużyn nastąpi bezpośrednio w Biurze w dniu przyjazdu, zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie OIMSF znajdującym się na stronie www.salosrp.pl. (obowiązkowo: imienna lista zgłoszeniowa, legitymacje szkolne, zgoda rodzica/opiekuna na udział w Igrzyskach). Za dopełnienie powyższego odpowiedzialność ponoszą opiekunowie zgłaszający do uczestnictwa w zawodach.

Regulamin OIMSF:

Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z Regulaminem OIMSF znajdującym się na stronie www.salosrp.pl.

Wszyscy uczestnicy Igrzysk będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
przez organizatorów Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Suwałkach). Ubezpieczenie nie dotyczy podróży „na” i „z” Igrzysk.

Organizator:

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji  Sportowej „SL SALOS” w Suwałkach

Dariusz Ułanowicz – Prezes Zarządu SL SALOS w Suwałkach tel. 604757604